Matouš Landa, Motoškola Kolín
+ 420 724 241 698

Ceník

ÚVODEM K CENÁM VÝUKY A VÝCVIKU V AUTOŠKOLE A MOTOŠKOLE LANDA.

Výukou rozumíme teoretickou výuku např. výklad látky lektorem, přednášky, projekce, samostudium apod. Výcvikem rozumíme praktický nácvik řízení vozidla pod dohledem učitele nebo instruktora.

Motoškola - tzn. výuka a výcvik držitelů řidičského oprávnění (dále ŘO), tedy řidičů kteří se chtějí ve svých schopnostech řízení motocyklu zdokonalit není regulována zákonem. Provozovat tzv. Motoškolu může teoreticky každý i bez potřebných praktických, teoretických a pedagogických znalostí a zkušeností.

Autoškola tedy výuka a výcvik žáků kteří chtějí získat řidičský průkaz dále (dále žadatelé o ŘO) se řídí zákonem 247/2000sb. a prováděcí vyhláškou 167/2002sb. v platném znění. Rozsah výuky a výcviku nelze krátit ani nahradit výcvikem v tzv. motoškole která nemá potřebnou registraci k vázané živnosti „provozování autoškoly“ dle živnostenského zákona. Výcvik žadatelů nelze nahradit samostudiem či výcvikem pod dohledem tzv. Instruktorů bez platného průkazu profesní způsobilosti učitele výcviku řízení motorových vozidel.

Autoškola a Motoškola Landa nabízí oba typy služeb jak pro žadatele tak i pro držitele ŘO na vysoké odborné úrovni. Paradoxně je větší kvalitativní rozdíl mezi stovkami autoškol nežli mezi několika renomovanými motoškolami.

Motoškola - Cena výuky a výcviku kurzů bezpečné jízdy, a tréninkových kurzů platí pro obsah a časový rozsah zvoleného typu kurzu, nebo tréninku. Cena individuálního výcviku nebo tréninku pro držitele ŘO platí pro jednu vyučovací hodinu výcviku (45min.).

Autoškola - Cena výuky a výcviku pro získání ŘO pro vybranou skupinu vozidel obsahuje kompletní výuku a výcvik v rozsahu dle zákona 247/2000Sb. v platném znění, včetně zdravotnické přípravy a zapůjčení výukových pomůcek ( učebnice + CD ). U skupin motocyklů také výcvik samostatného řízení motocyklu, nácviku řešení krizových situací na cvičné ploše. Dále zahrnuje zajištění zkouškek, předvedení žáka ke zkouškám a poskytnutí vozidel ke zkoušce z praktické jízdy. Doplňkový výcvik pro žadatele platí pro jednu vyučovací hodinu výcviku (45min.). U všech skupin motocyklů je v rámci ceny základnho výcviku poskytován nepovinný výcvik nad rámec zákona v rozsahu 2 vyuč. hodin pro trénink tzv. zvláštních úkonů na cvičné ploše.

Pokud vybíráte autoškolu nebo motoškolu jen podle ceny, doporučujeme zjistit co cena kurzu skutečně obsahuje. V případě motoškol jsou v nabídce různé typy kurzů, a každá motoškola provádí výuku a výcvik trochu jiným způsobem, přesto jsou obsahově relativně srovnatelné. V případě autoškol pozor na další poplatky za zdravotní přípravu, učební pomůcky, a předvedení žáka ke zkoušce. Lákavá „základní cena“ může být také kompenzována velmi vysokou cenou případného doplňkového výcviku nad rámec předepsaných hodin nebo vysokými poplatky autoškole za opravné zkoušky! V případě nespokojenosti s jakoukoli autoškolou máte ze zákona právo kdykoli během výcviku i po jeho ukončení  ( i po neúspěšné zkoušce) přestoupit do jiné autoškoly. Pozor na případné stornopoplatky! U nás víte za co a kolik zaplatíte.

Garantujeme kvalitní výuku a výcvik a většina našich absolventů složí závěrečné zkoušky hned na 1. pokus. V případě, že u nás nebudete spokojeni Vám při převodu do jiné AŠ Vám bude platba za nevyužité hodiny výuky a výcviku poměrnou částí vrácena.

 

POZOR: Od r. 2016 platí novela zák. 247/2000sb. O získávání a zdokonalování odborné způsobilos Z tohoto důvodu jsme byli nuceni upravit způsob výcviku což se bohužel projevilo i navýšením ceny výcviku. V rámci předepsaného výcviku jede žadatel ve třetí etapě výcviku a při zkoušce na motocyklu sám a učitel resp. zkušební komisař při zkoušce jej následuje na doprovodném motocyklu resp. v doprovodném automobilu. Více informací k těmto změnám se dočtete na stránce AUTOŠKOLA MOTOCYKLY

Upozorňujeme, že celkové náklady na úspěšné ukončení výcviku a zvládnutí závěrečné zkoušky se u některých žadatelů mohou oproti cenám uvedeným v ceníku lišit. Vždy bude záležet na schopnostech každého žadatele. Naší snahou není bezdůvodné prodlužování výcviku a navyšování ceny výcviku, nicméně pro úspěšné zvládnutí zkoušky pro získání řidičského oprávnění je třeba absolvování dostatečného počtu výcvikových hodin.

V případě dotazů k cenám výuky a výcviku nás neváhejte kontaktovat.

Ceny pro sezónu 2019 jsou platné od 14.1.2019, upozorňujeme, že ceny se mohou v průběhu sezóny měnit. V případě změny ceníku v průběhu sezóny budou pro žadatele platit ceny platné v době podání zadžádo o zahájení výuky a výcviku.

Platbu je možno provést pouze hotově nebo bezhotovostně převodem na účet. Platební karty, benefitní karty, stravenky ani jiné obdobné nepeněžní poukázky nepřijímáme!!! Platbu školného v autoškole je možno po dohodě provést i ve splátkách bez navýšení.

 

Vsechny ceny jsou včetně DPH 21% !!!


Matouš Landa, Motoškola Kolín
Nová 143, Kolín Sendražice, 280 02
e-mail: motoskola.landa@seznam.cz
Copyright © 2022 by Matouš Landa, Motoškola Kolín | realizace Regional | Administrace
ikona